Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu obejmuje przede wszystkim pozyskanie drewna ale również użytków niedrzewnych, takich jak na przykład płody runa leśnego, rośliny zielne, choinki czy żywica.

Wielkość pozyskania drewna, nazywana etatem cięć określana jest przez plan urządzenia lasu, który jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw środowiska dla każdego nadleśnictwa na okres dziesięciu lat. W każdym roku obowiązywania planu pozyskiwana jest mniejsza ilość drewna niż roczny przyrost drzewostanów, co powoduje ciągłe zwiększanie ilości zasobów leśnych w Polsce.

 

            Duże zróżnicowanie żyzności siedlisk leśnych na terenie Nadleśnictwa Pieńsk powoduje występowanie na tym terenie różnorodnych gatunków drzew. Nadleśnictwo pozyskuje drewno 3 iglastych gatunków drzew oraz 15 liściastych. Drewno pochodzi zarówno z drzewostanów dojrzałych do wyrębu (cięcia rębne), jak i z drzewostanów młodszych (cięcia pielęgnacyjne). Surowiec jest także pozyskiwany w niezaplanowanych wcześniej sytuacjach (np. w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, takich jak silne wiatry lub pożary). Mówimy wtedy o cięciach przygodnych.

 

            Zbiór płodów runa leśnego, takich jak owoce lub grzyby na własne potrzeby odbywa się nieodpłatnie. Należy jednak pamiętać o tym, że lasy takie jak uprawy do 4 m. wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, ostoje zwierzyny, źródliska rzek i potoków oraz obszary zagrożone erozją objęte są stałym zakazem wstępu (Art. 26 Ustawy o lasach).

 

            Na terenach leśnych zabrania się między innymi zaśmiecania, hałasowania, uszkadzania drzew i innych roślin, puszczania psów luzem (Art. 30 Ustawy o lasach), a także wjazdu pojazdami silnikowymi oraz zaprzęgowymi (Art.. 29 Ustawy o lasach).

 

            Lasy pełnią także pozaprodukcyjne funkcje, których wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych jest trudna do oszacowania. Jest to przeciwdziałanie erozji wodnej i wietrznej, możliwość absorpcji wody, co zapobiega powodziom, neutralizowanie zanieczyszczeń powietrza oraz pozytywny wpływ na klimat. Tereny leśne przyczyniają się do poprawy sytuacji społeczności lokalnych, głownie przez tworzenie miejsc pracy oraz jako miejsce wypoczynku i rekreacji.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Pieńsk na „Zielonym Rowerze”

Nadleśnictwo Pieńsk na „Zielonym Rowerze”

W dniach 10-13 września edukatorzy z Nadleśnictwa Pieńsk po raz kolejny uczestniczyli w organizowanym przez LKP Sudety Zachodnie - Nadleśnictwo Świeradów szkoleniu edukacyjno-warsztatowym „Zielony Rower”.


„Zielony Rower” to wydarzenie promujące w społeczeństwie funkcję lasów i prezentująca wizerunek leśnika, skierowane do pracowników zajmujących się edukacją leśną społeczeństwa. W tym roku na XIII-wiecznym zamku Czocha odbyła się już IX edycja szkolenia.
Rześkim porankiem 11 września nasi edukatorzy wyjechali na rowerach z zamku Czocha do oddalonej o ok. 15 km Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu, gdzie przeprowadzili zajęcia z dziećmi z klas trzecich.
Dzieci przyjęły edukatorów w pięknie ozdobionych leśnymi motywami salach. Pełne entuzjazmu recytowały wierszyki i śpiewały piosenki o przyrodzie. Ugościły leśników specjalnie przygotowanymi zielonymi „leśnymi” babeczkami.
Podczas przeprowadzonych w klasie zajęć z leśnikami dzieci dowiedziały się czym jest las, jakie pełni funkcje oraz z jakich warstw się składa. W parku mogły też sprawdzić się w mierzeniu drzew za pomocą klupy oraz wysokościomierza. Poznały codzienną pracę leśnika na przestrzeni pór roku dzięki humorystycznemu filmowi edukacyjnemu.
Podsumowaniem zajęć było wspólne wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem znalezionych podczas spaceru do parku „darów lasu”. Przyniesione przez dzieci liście, patyczki, kwiaty i żołędzie w połączeniu z ich wspaniałą wyobraźnią zaowocowały powstaniem pracy „Mój wymarzony las”.
Radość dzieci, które oznajmiły, że zajęcia bardzo im się podobały, dała edukatorom siły do pokonania rowerami powrotnej drogi na zamek Czocha.
Kolejny dzień „Zielonego Roweru” był przeznaczony na szkolenie edukatorów. Podczas zajęć w terenie dowiedzieli się od najlepszych jak z pasją snuć opowieści o lesie, aby zaszczepić w słuchaczach umiłowanie przyrody i chęć jej poznawania.
Ten dzień zakończyło uroczyste spotkanie leśników z przedstawicielami szkół, które brały udział w akcji. Podczas spotkania wręczono nagrody najlepszym edukatorom.
Tradycyjnie autor zwycięskiego scenariusza przeprowadzonych zajęć został nagrodzony rowerem, oczywiście zielonym.

Edukatorzy z naszego Nadleśnictwa pełni nowej wiedzy, z twarzami uśmiechniętych dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 w Lubaniu przed oczami, wrócili ze szkolenia pełni nadziei, że kiedyś przyjadą do Pieńska z zamku Czocha zielonym rowerem.

 

 

Tekst: Aleksandra Szumiec