Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu obejmuje przede wszystkim pozyskanie drewna ale również użytków niedrzewnych, takich jak na przykład płody runa leśnego, rośliny zielne, choinki czy żywica.

Wielkość pozyskania drewna, nazywana etatem cięć określana jest przez plan urządzenia lasu, który jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw środowiska dla każdego nadleśnictwa na okres dziesięciu lat. W każdym roku obowiązywania planu pozyskiwana jest mniejsza ilość drewna niż roczny przyrost drzewostanów, co powoduje ciągłe zwiększanie ilości zasobów leśnych w Polsce.

 

            Duże zróżnicowanie żyzności siedlisk leśnych na terenie Nadleśnictwa Pieńsk powoduje występowanie na tym terenie różnorodnych gatunków drzew. Nadleśnictwo pozyskuje drewno 3 iglastych gatunków drzew oraz 15 liściastych. Drewno pochodzi zarówno z drzewostanów dojrzałych do wyrębu (cięcia rębne), jak i z drzewostanów młodszych (cięcia pielęgnacyjne). Surowiec jest także pozyskiwany w niezaplanowanych wcześniej sytuacjach (np. w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, takich jak silne wiatry lub pożary). Mówimy wtedy o cięciach przygodnych.

 

            Zbiór płodów runa leśnego, takich jak owoce lub grzyby na własne potrzeby odbywa się nieodpłatnie. Należy jednak pamiętać o tym, że lasy takie jak uprawy do 4 m. wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, ostoje zwierzyny, źródliska rzek i potoków oraz obszary zagrożone erozją objęte są stałym zakazem wstępu (Art. 26 Ustawy o lasach).

 

            Na terenach leśnych zabrania się między innymi zaśmiecania, hałasowania, uszkadzania drzew i innych roślin, puszczania psów luzem (Art. 30 Ustawy o lasach), a także wjazdu pojazdami silnikowymi oraz zaprzęgowymi (Art.. 29 Ustawy o lasach).

 

            Lasy pełnią także pozaprodukcyjne funkcje, których wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych jest trudna do oszacowania. Jest to przeciwdziałanie erozji wodnej i wietrznej, możliwość absorpcji wody, co zapobiega powodziom, neutralizowanie zanieczyszczeń powietrza oraz pozytywny wpływ na klimat. Tereny leśne przyczyniają się do poprawy sytuacji społeczności lokalnych, głownie przez tworzenie miejsc pracy oraz jako miejsce wypoczynku i rekreacji.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

WAKACJE W LESIE

WAKACJE W LESIE

    W dniu 5 lipca po raz kolejny do Centrum Edukacji Leśnej przy szkółce leśnej Nadleśnictwa Pieńsk w Bielawie Dolnej zawitała grupa dzieci i młodzieży z półkolonii zorganizowanej przez Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Jerzmankach. Uczestników półkolonii podzielono na dwie grupy wiekowe. Kiedy najmłodsi wybrali się na plac zabaw do magicznej krainy otoczonej lasami z niesamowitym parkiem przygody z Hotelem Domków na Drzewach po obu stronach Nysy Łużyckiej , polskiej części Einsiedel Kulturinsel w Bielawie Dolnej, starsza młodzież poznawała zastosowanie praktyczne map i kompasów. Celem była nauka wykorzystania mapy na wakacyjnych szlakach, gdzie pomocny może okazać się kompas i GPS w telefonie.
    Zajęcia z mapą poprzedziła krótka prelekcja na temat podstawowych gatunków lasotwórczych w Nadleśnictwie Pieńsk oraz praktycznych aspektów geografii. Był to wstęp do przygotowanych przez nas zadań terenowych. Uczestnicy zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy, z których każda otrzymała mapę naszej szkółki leśnej i kompas. Zadanie polegało na zorientowaniu mapy do stron świata, zaznaczeniu na niej jak największej liczby gatunków drzew oraz opisaniu symbolami ich położenia geograficznego.
    Po przygodach z mapą oraz zabawach i przeżyciach na wyciągnięcie ręki w samym sercu natury parku Einsiedel Kulturinsel, dzieci i młodzież ze smakiem zjadły tradycyjne kiełbaski upieczone na ognisku wspólnie z leśnikami. Za rok zobaczymy się ponownie, aby posłuchać opowieści o lesie.
Życzymy naszej młodzieży miłych WAKACJI !

 

Tekst : Aleksandra Szumiec i Lucjan Lubecki
Zdjęcia: https://jerzmanki.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=421#gallery/421